20-08-2019r.
godzina 19:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185405 raz(y)


[Panel administracyjny]

Władze :: Przewodniczący RadyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jerzy Siwy 

Przewodniczącym Rady Gminy Świerklaniec jest Jerzy Siwy, który:

  • organizuje pracę Rady,
  • ustala w porozumieniu z Wójtem porządek sesji,
  • przygotowuje i zwołuje sesje Rady,
  • koordynuje realizację zadań Rady i pracę jej organów,
  • deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • przewodniczy obradom,
  • reprezentuje Radę na zewnątrz
  • wykonuje inne zadania określone ustawą i statutem oraz wskazane przez Radę,
  • składa Radzie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski zgłoszone przez mieszkańców w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do godz. 17.00 w Biurze Rady Gminy - pokój nr 9. W celu spotkania prosi się o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy pod numerem 728 429 181 lub 32 284 48 69 wewn. 26.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec przyjmuje i rozpatruje skargi  i wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie dyżuru radnych Sołectwa Nakło Śląskie w każdą ostatnią środę miesiąca w siedzibie Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim, przy ul. Głównej 52 w godzinach od 18,00 do 19,00.

W innym terminie sprawy należy zgłaszać w Biurze Rady Gminy.

 Informację wytworzył(a): Kierownik Biura Rady Gminy Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Barbara Mateja
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-14 11:04:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech