20-08-2019r.
godzina 19:37
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185405 raz(y)


[Panel administracyjny]

Finanse :: Budżet 2008 uchwala_nr_188.doc
Uchwała Nr XX/188/08 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie: uchwealenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2008 rok
 Zal-1-budzet-2008.xls
zał. 1 - dochody budżetu gminy na 2008 rok
 Zal-2-budzet-2008.xls
zał. 2 - wydatki budżetu gminy na 2008 rok
 Zal-3-budzet-2008.xls
zał. 3 - zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok
 Zal-4-budzet-2008.xls
zał. 4 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
 Zal-5-budzet-2008.xls
zał. 5 - zadania inwestycyjne w 2008 roku
 Zal-6-budzet_-2008.xls
zał. 6 - zakres i wielkość dotacji przedmiotowych dla jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2008 rok
 Zal-7-budzet-2008.xls
zał. 7 - zestawienie przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2008 rok
 Zal-8-budzet-2008.xls
zał. 8 - zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytuycji kultury na 2008 rok
 Zal-9-budzet-2008.xls
zał. 9 - zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2008 rok
 Zal-10-budzet-2008.xls
zał. 10 - przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
 Zal-11-budzet-2008.xls
zał. 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku
 Zal-12-budzet-2008.xls
zał. 12 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku
 Zal-13-budzet-2008.xls
zał. 13 - prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne


Informację wytworzył(a): Anna Hojka
Informację dodał(a): Gabriela Pandzioch
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-17 14:40:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech