20-08-2019r.
godzina 19:37
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185405 raz(y)


[Panel administracyjny]

Gmina Informacje :: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazywanie dokumentu poprzez wypełnie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez  stronę  ePUAP do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu

Adres skrytki na platformie ePUAP Urzędu Gminy Świerklaniec : /6j5uxhu436/Skrytka  

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostraczonych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zufanym
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. TXT
d. GIF, JPG, BMP, TIF
e. PDF
f. ZIP 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4. Dokumnety lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

Uwaga:
Informujemy, aby można było złożyć wniosek elektroniczny do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkowanika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Urząd odpowiada na wnioski obywateli w trybie doręczenia.

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności:

- uwierzytelnić się w systemie ePUAP (http://epuap.gov.pl),

- podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym,

- odesłać dokument UPD za pomocą przycisku Odeślij UPD. Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do składu odbiorcyInformację wytworzył(a): Zenon Pochała
Informację dodał(a): Zenon Pochała
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-27 13:04:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech