22-05-2019r.
godzina 13:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Protokoły Komisji Budżetu i Infrastruktury
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Protokoły Komisji Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Protokoły Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia i Promocji
Protokoły Komisji Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego
Protokoły z sesji
Załączniki do protokołów z sesji
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1181540 raz(y)


[Panel administracyjny]

Załączniki do protokołów z sesji    

Archiwum :: Protokoły kadencji 2010-2014 :: Protokoły z sesji Protokol_Nr_I_10_z_dn._02.12.2010r..pdf
Protokół Nr I/10 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 02.12.2010 r.
 Protokol_Nr_II_10_z_dnia_10.12.2010r..pdf
Protokół Nr II/10 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 10.12.2010 r.
 Protokol_Nr_III_10_z_dn._30.12.2010r..pdf
Protokół Nr III/10 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.12.2010 r.
 Protokol_Nr_IV_11_z_dnia_27.01.2011_r..pdf
Protokół Nr IV/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 27.01.2011 r.
 Protokol_Nr_V_11_z_dn._24.02.2011_r..pdf
Protokół Nr V/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 24.02.2011 r.
 Protokol_Nr_VI_11_z_d._31.03.2011_r..pdf
Protokół Nr VI/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 31.03.2011 r.
 Protokol_Nr_VII_11_z_dn._14.04.2011_r..pdf
Protokół Nr VII/11 z uroczystej sesji Rady Gminy Śweirklaniec z dn. 14.04.2011 r.
 Protokol_Nr_VIII_11_z_dn._28.04.2011_r..pdf
Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 28.04.2011 r.
 Protokol_Nr_IX_11_z_dn._26.05.2011_r..pdf
Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.05.2011 r.
 Protokol_Nr_X_11_z_dn._31.05.2011_r..pdf
Protokół Nr X/11 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 31.05.2011 r.
 Protokol_Nr_XI_11_z_dn._30.06.2011_r..pdf
Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.06.2011 r.
 Protokol_Nr_XII_11_z_dn._20.07.2011_r..pdf
Protokół Nr XII/11 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 20.07.2011 r.
 Protokol_Nr_XIII_11_z_dn._25.08.2011_r..pdf
Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 25.08.2011 r.
 Protokol_Nr_XIV_11_z_dn._29.09.2011_r..pdf
Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.09.2011 r.
 Protokol_Nr_XV_11_z_dn._26.10.2011_r..pdf
Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.10.2011 r.
 Protokol_nr_XVI_11_z_dn._30.11.2011_r..pdf
Protokół Nr XVI/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.11.2011 r.
 Protokol_nr_XVII_11_z_dn._29.12.2011_r..pdf
Protokół Nr XVII/11 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.12.2011 r.
 Protokol_nr_XVIII_12_z_dn._09.01.2012_r..pdf
Protokół Nr XVIII/12 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 09.01.2012 r.
 Protokol_Nr_XIX_12_z_dn._26.01.2012_r..pdf
Protokół Nr XIX/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.01.2012 r.
 Protokol_nr_XX_12_z_dn._23.02.2012_r..pdf
Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 23.02.2012 r.
 Protokol_nr_XXI_12_z_dn._29.03.2012_r..pdf
Protokół Nr XXI/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.03.2012 r.
 Protokol_nr_XXII_12_z_dn._12.04.2012_r..pdf
Protokół Nr XXII/12 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 12.04.2012 r.
 Protokol_Nr_XXIII_12_z_dn._26.04.2012_r..pdf
Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.04.2012 r.
 Protokol_nr_XXIV_12_x_dn._31.05.2012_r..pdf
Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 31.05.2012 r.
 Protokol_Nr_XXV_12_z_dn._25.06.2012_r..pdf
Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 25.06.2012 r.
 Protokol_Nr_XXVI_12_z_dn._12.07.2012_r..pdf
Protokół Nr XXVI/12 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 12.07.2012 r.
 Protokol_Nr_XXVII_12_z_dn._30.08.2012_r..pdf
Protokół Nr XXVII/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.08.2012 r.
 Protokol_Nr_XXVIII_12_z_dn._27.09.2012_r..pdf
Protokół Nr XXVIII/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 27.09.2012 r.
 Protokol_nr_XXIX_12_z_dn._25.10.2012_r..pdf
Protokół Nr XXIX/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 25.10.2012 r.
 Protokol_Nr_XXX_12_z_dn._29.11.2012_r..pdf
Protokół Nr XXX/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.11.2012 r.
 Protokol_nr_XXXI_12_z_dn._12.12.2012_r..pdf
Protokół Nr XXXI/12 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 12.12.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXII_12_z_dn._27.12.2012_r..pdf
Protokół Nr XXXII/12 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 27.12.2012 r.
 Protokol_Nr_XXXIII_13_z_dn._31.01.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXIII/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec zdn. 31.01.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXIV_13_z_dn._28.02.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 28.02.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXV_13_z_dn._21.03.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXV/13 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 21.03.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXVI_13_z_dn._25.04.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXVI/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 25.04.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXVII_13_z_dn._29.05.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXVII/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.05.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXVIII_13_z_dn._26.06.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXVIII/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.06.2013 r.
 Protokol_Nr_XXXIX_13_z_dn._09.07.2013_r..pdf
Protokół Nr XXXIX/13 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 09.07.2013 r.
 Protokol_Nr_XL_13_z_dn._27.08.2013_r..pdf
Protokół Nr XL/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 27.08.2013 r.
 Protokol_Nr_XLI_13_z_dn._26.09.2013_r..pdf
Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.09.2013 r.
 Protokol_Nr_XLII_13_z_dn._27.09.2013_r..pdf
Protokół Nr XLII/13 z uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 27.09.2013 r.
 Protokol_Nr_XLIII_13_z_dn._29.10.2013_r..pdf
Protokół Nr XLIII/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.10.2013 r.
 Protokol_Nr_XLIV_13_z_dn._28.11.2013_r..pdf
Protokół Nr XLIV/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 28.11.2013 r.
 Protokol_Nr_XLV_13_z_dn._10.12.2013_r..pdf
Protokół Nr XLV/13 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 10.12.2013 r.
 Protokol_Nr_XLVI_13_z_dn._30.12.2013_r..pdf
Protokół Nr XLVI/13 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.12.2013 r.
 Protokol_Nr_XLVII_13_z_dn._07.01.2014_r..pdf
Protokół Nr XLVII/13 z sesji nadzwyczajnej z dn. 07.01.2014 r.
 Protokol_Nr_XLVIII_14_z_dn._30.01.2014_r..pdf
Protokół Nr XLVIII/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.01.2014 r.
 Protokol_Nr_XLIX_14_z_dn._20.02.2014_r..pdf
Protokół Nr XLIX/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 20.02.2014 r.
 Protokol_Nr_L_14_z_dn._10.03.2014_r..pdf
Protokół Nr L/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 10.03.2014 r.
 Protokol_Nr_LI_14_z_dn._27.03.2014.pdf
Protokół Nr LI/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 27.03.2014 r.
 Protokol_Nr_LII_14_z_dn._28.04.2014_r..pdf
Protokół Nr LII/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 28.04.2014 r.
 Protokol_Nr_LIII_14_z_dn._22.05.2014_r..pdf
Protokół Nr LIII/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 22.05.2014 r.
 Protokol_Nr_LIV_14_z_dn._29.05.2014_r..pdf
Protokół Nr LIV/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.05.2014 r.
 Protokol_Nr_LV_14_z_dn._12.06.2014_r..pdf
Protokół Nr LV/14 z sesji uroczystej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 12.06.2014 r.
 Protokol_Nr_LVI_14_z_dnia_26.06.2014_r..pdf
Protokół Nr LVI/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 26.06.2014 r.
 Protokol_Nr_LVII_14_z_dnia_31.07.2014_r..pdf
Protokół Nr LVII/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 31.07.2014 r.
 Protokol_Nr_LVIII_14_z_dnia_11.08.2014_r..pdf
Protokół Nr LVIII/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 11.08.2014 r.
 Protokol_Nr_LIX_14_z_dnia_28.08.2014_r..pdf
Protokół Nr LIX/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec dn. 28.08.2014 r.
 Protokol_Nr_LX_14_z_dn._23.09.2014_r..pdf
Protokół Nr LX/14 z sesji uroczystej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 23.09.2014 r.
 Protokol_Nr_LXI_14_z_dn._25.09.2014_r..pdf
Protokół Nr LXI/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 25.09.2014 r.
 Protokol_Nr_LXII_14_z_dn._29.09.2014_r..pdf
Protokół Nr LXII/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.09.2014 r.
 Protokol_Nr_LXIII_14_z_dn._17.10.2014_r..pdf
Protokół Nr LXIII/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 17.10.2014 r.
 Protokol_Nr_LXIV_14_z_dn._30.10.2014_r..pdf
Protokół (projekt) Nr LXIV/14 z sesji Rady Gminy Świerklaniec z dn. 30.10.2014 r.
 Protokol_Nr_LXV_14_z_dn._04.11.2014_r..pdf
Protokół (projekt) Nr LXV/14 z sesji uroczystej Rady Gminy Świerklaniec z dn. 04.11.2014 r.


Informację wytworzył(a): Barbara Mateja
Informację dodał(a): Barbara Mateja
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-11 12:48:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech