18-09-2019r.
godzina 05:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186650 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Rejestr aktów prawa miejscowego :: 2011 

Rejestr aktów prawa miejscowego – rok 2011.

 

 

 

L.p.

Nr uchwały,

z dnia,

- w sprawie

W poniższym linku elektroniczna wersja aktu,

udostępniona w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:

Data wejścia w życie

 

 

1.

 

VI/43/11

31.03.2011 r.

- zmiany nazwy ulicy „Sobolaków” w Sołectwie Orzech

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/92/1700

 

19.05.2011r.

 

 

2.

 

VI/44/11

31.03.2011          

- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/92/1701

 

19.05.2011r.

 

 

4.

 

VI/45/11

31.03.2011 r.

- określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/100/1905

 

01.06.2011r.

 

 

5.

 

IX/56/11

26.05.2011 r.

- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/134/2533

 

07.07.2011r.

 

 

6.

 

IX/57/11

26.05.2011 r.

- ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/134/2534

 

07.07.2011r.

 

 

7.

 

XI/63/11

30.06.2011 r.

- stałych obwodów głosowania

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3400

 

 

 

8.

 

XI/70/11

30.06.2011     

- wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVI/329/05 Rady Gminy Świerklaniec z dn. 29.04.2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód gminy, z późn. zmianami

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3069

 

17.08.2011r.

 

 

9.

 

XIII/80/11

25.08.2011 r.

- wprowadzenia zmiany do uchwały nr XLI/397/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30.10.2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3835

 

11.10.2011r.

 

 

10.

 

XIII/81/11

25.08.2011 r.

- wprowadzenia zmiany do uchwały nr XLI/399/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 października 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3836

 

11.10.2011r.

 

 

11.

 

XIII/82/11

25.08.2011 r.

- zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4082

 

 

22.10.2011r.

 

 

12.

 

XIII/86/11

25.08.2011 r.

-  nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3791

 

 

25.08.2011r.

 

 

13.

 

XIV/88/11

29.09.2011 r.

- określenia zasad  i trybu przyznawania, wstrzymywania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4508

 

01.12.2011 r.

 

 

14.

 

XIV/89/11

29.09.2011 r.

- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4379

 

18.11.2011 r.

 

15.

 

 

XV/92/11

26.10.2011 r.

-  Statutu Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5725

07.01.2012 r.

 

 

16.

 

 

XV/93/11

26.10.2011 r.

- uchwalenia Statutu Sołectwa Nakło Śląskie

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4874

 20.12.2011 r.

 

 

17.

 

XV/94/11

26.10.2011 r.

- uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Chechło

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4875

20.12.2011 r.

 

 

18.

 

XV/95/11

26.10.2011 r.

- uchwalenia Statutu Sołectwa Orzech

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4876

20.12.2011 r.

 

 

19.

XV/96/11

26.10.2011 r.

- uchwalenia Statutu Sołectwa Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4877

 

 

 20.12.2011 r.

 

20.

 

 

XVI/110/11

30.11.2011 r.

- nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w sołectwie Nowe Chechło

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5821

 

 

12.01.2012 r.

 

21.

 

 

XVI/111/11

30.11.2011r.

- nadania nazwy ulicy „Wyciślaka” w sołectwie Nakło Śląskie.

 

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5822

 

 

 

12.01.2012 r.

 

22.

 

 

XVI/112/11

30.11.2011r.

- zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Dworcowej położonej w Nakle Śląskim

 

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=37

 

 

 

20.01.2012 r.

 

23.

 

 

XVI/113/11

30.11.2011        r.

- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=38

 

 

20.01.2012 r.

 

 

24.

 

 

XVI/114/11

30.11.2011          r.

- wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5393

 

 

31.12.2011 r.

 

25.

 

 

XVI/115/11

30.11.2011          r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5394

 

31.12.2011 r.

 

26.

 

 

XVI/116/11

30.11.2011          r.

- zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5395

 

 

31.12.2011 r.

 

27.

 

 

XVI/117/11

30.11.2011          r.

- określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5396

 

 

31.12.2011 r.

 

28.

 

 

XVI/123/11

30.11.2011          r.

- zmiany uchwały nr XV/92/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26.10.2011 r. w sprawie statutu Gminy Świerklaniec

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5726

 

 

 

07.01.2012 r.

 

29.

 

 

XVII/126/11

29.12.2011          r.

- zbywania komunalnych budynków i lokali mieszkalnych oraz wysokości bonifikaty dla osób fizycznych będących ich najemcami

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=419

 

 

 

30.

 

 

XVII/131/11

29.12.2011          r.

- budżetu Gminy Świerklaniec na 2012 r.

 

 

 

31.

 

 

XVII/134/11

29.12.2011          r.

- obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=39

 

 

 

20.01.2012 r.,

z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

 

32.

 

 

XVII/135/11

29.12.2011          r.

- wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVI/117/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=40

 

 

20.01.2012 r.,

z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

 

 Informację wytworzył(a): Kierownik Biura Rady Gminy Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Barbara Mateja
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 18:42:55


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech