18-09-2019r.
godzina 05:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1186650 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Rejestr aktów prawa miejscowego :: 2013 

 

Rejestr aktów prawa miejscowego – rok 2013

 

 

L.p.

 

Uchwała

 

z dnia w sprawie

 

Publikacja

(W poniższym linku elektroniczna wersja aktu udostępniona w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym)

 

 

 

Wchodzi w życie

 

1.

Uchwała nr XXXIII/270/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1763

 

08.03.2013r.

 

2.

Uchwała nr XXXIV/286/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie

wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/249/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec  

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2411

 

29.03.2013r.

 

3.

Uchwała nr XXXIV/287/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie

wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/252/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2412

 

29.03.2013r.

 

4.

Uchwała nr XXXIV/288/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                         i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerklaniec

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2413

 

29.03.2013r.

 

5.

Uchwała nr XXXIV/299/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie

zasad i trybu korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej administrowanych przez Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerklańcu

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2414

 

29.03.2013r.

 

6.

Uchwała nr XXXV/303/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie

nadania nazwy ulicy „Słoneczników” w sołectwie Nowe Chechło

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2939

 

12.04.2013r.

 

7.

Uchwała nr XXXVII/315/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie

nadania nazwy ulicy „Wisławy Szymborskiej” w sołectwie Nakło Śląskie

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4206

 

22.06.2013r.

 

8.

Uchwała nr XXXVII/316/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie

nadania nazwy ulicy „Jutrzenka” w sołectwie Nakło Śląskie

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4207

 

22.06.2013r.

 

9.

Uchwała nr XXXIX/336/13 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie

wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVI/329/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od posiadanych psów i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód gminy

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5045

 

31.07.2013r.

 

10.

Uchwała nr XL/337/13 z dnia     27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5453

 

17.09.2013r.

 

11.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5458

 

z dniem podjęcia

 

12.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

 

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6453

 

z dniem podjęcia

 

13.

Uchwała nr XLIII/358/13 z dnia     29 października 2013 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerklaniec i nie będących drogami publicznymi służebnościami gruntowymi

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6434

 

22.11.2013r.

 

14.

Uchwała nr XLIV/369/13 z dnia     28 listopada 2013 r. w

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Świerklaniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7310

 

21.12.2013r.

 

15.

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=301

 

z dniem podjęcia

 

16.

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=300

 

z dniem podjęcia

 

17.

Uchwała Nr XLVI/380/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/358/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.10.2013 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerklaniec i nie będących drogami publiczny mi służebnościami gruntowymi

 

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=287

 

29.01.2014r.

 

18.

Uchwała Nr XLVI/380/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2014 rok

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=360

 

01.01.2014r.

                             

 

 

 

 Informację wytworzył(a): Kierownik Biura Rady Gminy Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Grażyna Garłowska
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-21 12:49:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech