20-08-2019r.
godzina 19:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Obwieszczenia
Informacje
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Gminy Świerklaniec 2014
Wykaz osób fizycznych i prawnych
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185405 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obwieszczenia     Informacje     Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Gminy Świerklaniec 2014     Wykaz osób fizycznych i prawnych    

Gmina Informacje :: Ogłoszenia rok 2014 Oferta.pdf
Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
 Konkurs.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
 Formularz_oferty_na_realizacje_zadania_publicznego.pdf
Formularz oferty do konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
 obwieszczenie_wezel_kolejowy.pdf
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą
 Ogloszenie_naboru_do_komisji_konkursowej.pdf
Zarządzenie Nr 0050.26.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014
 Obwieszczenie_wezel_kolejowy.pdf
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego przestrzennego założenia o charakterze wiejskim, składającego się z mieszkalnej i gospodarczej zabudowy folwarku, zieleni komponowanej wewnątrz zabudowy folwarku oraz parku w Świerklańcu
 zalacznik_do_obwieszczenia.pdf
Załącznik do obwieszczenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego przestrzennego założenia o charakterze wiejskim, składającego się z mieszkalnej i gospodarczej zabudowy folwarku, zieleni komponowanej wewnątrz zabudowy folwarku oraz parku w Świerklańcu
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 lutego 2014r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.18 wystąpienie w myśl art. 77 ust. 1 pkt. 2 o opinię do właściwego Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z 25 lutego 2014r. znak WOOŚ.4200.2.2013.KC.19 o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”
 Wyniki_otwartego_konkursu_ofert.pdf
Zarządzenie Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 05.03.2014 r. w sprawie podziału środkó finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
 Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 18 marca 2014r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 wystąpienie w myśl art. 75 ust. 5 o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”
 Oferta.pdf
Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
 Obwieszczenie_wizjaK_RD.5130.40.2013.KL.pdf
Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wizji lokalnej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego przestrzennego założenia o charakterze wiejskim, składającego się z mieszkalnej i gospodarczej zabudowy folwarku, zieleni komponowanej wewnątrz zabudowy folwarku oraz parku w Świerklańcu
 Oferta.pdf
Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
 Obwieszczenie_ZD_nrK_RD.5130.40.2013.KL.pdf
Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zebraniu dowodów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego przestrzennego założenia o charakterze wiejskim, składającego się z mieszkalnej i gospodarczej zabudowy folwarku, zieleni komponowanej wewnątrz zabudowy folwarku oraz parku w Świerklańcu
 ogloszenie.pdf
Ogłoszenie dla osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy


Informację wytworzył(a):
Informację dodał(a): Barbara Mateja
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 15:01:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech